PORTAL DLA MŁODZIEŻY ZAANGAŻOWANEJ W SPRAWY OBYWATELSKIE ORAZ JEJ OPIEKUNÓW

Witajcie na portalu mlodziobywatele.pl.
Jest to miejsce, w którym chcemy gromadzić wiedzę wynikającą z naszych bogatych doświadczeń w pracy na rzecz edukacji obywatelskiej młodych ludzi. Portal będziemy uzupełniać, nie tylko o nowe artykuły, ale również o nowe tematy i zagadnienia dotyczące zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. Nasze teksty skierowane są zarówno do młodych ludzi, którzy szukają inspiracji i wskazówek, jak osiągnąć swoje wymarzone cele, jak również do dorosłych, którzy pracują z młodzieżą.

Żeby znaleźć interesujący was tekst, możecie wybrać temat oraz kategorię tekstu. Dzięki temu będzie wam łatwiej nawigować w mnogości materiałów, które wkrótce zapełnią naszą stronę. Możecie tu znaleźć artykuły, publikacje, scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych oraz przykłady dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację do waszych przyszłych działań.

Portal został stworzony przez Fundację Civis Polonus przy współpracy z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, w ramach projektu „Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji (publicznych)„.

Dzięki działaniom w projekcie młodzi mieszkańcy wzięli udział w procesach podejmowania co najmniej jednej decyzji w gminie. Przedstawiciele pięciu Młodzieżowych Rad Gmin rozwinęli swoje kompetencje w zakresie reprezentowania młodych ludzi, zabierania głosu w spawach młodzieży oraz uczestniczenia w procesach decyzyjnych. Na każdym etapie realizacji projektu i realizując poszczególne działania projektu upowszechnialiśmy i promowaliśmy rolę Młodzieżowych Rad Gmin jako sposobu na realne uczestnictwo młodych w procesach decyzyjnych oraz standardów działania MRG.
Zwiększyły się też kompetencje, gotowość i wsparcie lokalnych decydentów (władz samorządowych, urzędników, radnych) do słuchania głosu młodzieży oraz włączenia młodych w procesy decyzyjne. Przeszkoliliśmy opiekunów młodzieżowych rad gmin, dzięki czemu zyskali niezbędną wiedzę i kompetencje do pełnienia swojej roli.

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi efektami projektu oraz w poszczególnych gminach:
Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława, Nowe Miasto Lubawskie.

Piotr Sienkiewicz

Joanna Różycka-Thiriet

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością europejską. Interesuje się kwestiami międzynarodowymi i związanymi z Unią Europejską. Od kilkunastu lat związana z sektorem pozarządowym. Koordynatorka wielu projektów zakresu edukacji obywatelskiej i europejskiej dla młodzieży i dorosłych. Autorka scenariuszy zajęć z użyciem metod aktywizujących. Koordynatorka projektu „Samorządy mają moc”.   

Joanna Pietrasik

Prezeska fundacji Civis Polonus. Skończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski).
Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie praw człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie „Liderzy PAFW” (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka International Visitor Leadership Program, dot. innowacji w pracy z młodzieżą (organizowanego przez Departament Stanu USA).
Autorka projektów edukacyjnych z zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej. Związana z sektorem pozarządowym od 15 lat.

Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, obroniła doktorat z socjologii dotyczący edukacji obywatelskiej w gimnazjach. Edukacją obywatelską zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi (ponad 700 godzin szkoleniowych), twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji, umożliwiającym znaczące uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach a szczególnie samorządności uczniowskiej. Edukację obywatelską dorosłych wzmacnia poprzez rozwijanie konsultacji i współdecydowania na poziomie lokalnym. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego.

Robert Waraksa

Ekonomista, samorządowiec i społecznik.

Od 2010 roku pełni mandat radnego Rady Miejskiej w Olsztynku. W pierwszej kadencji wybrany wiceprzewodniczącym Rady, a w kolejnej wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki i Budżetu. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynku. W latach 2004-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku I kadencji. Od 2011 roku jest jej opiekunem z ramienia Rady Miejskiej w Olsztynku. Za aktywną działalność z Młodzieżową Radą otrzymał m.in. tytuł „Super Samorząd 2012” pod honorowym patronatem Prezydenta RP oraz „Laur Najlepszym z Najlepszych 2014” pod honorowym patronatem marszałka Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jest absolwentem VIII edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz programu wymiany kulturowo-zawodowej International Visitor Leadership Departamentu Stanu USA, której tematem przewodnim było Przywództwo w samorządzie lokalnym.Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej młodzieżowych rad w Polsce oraz zaangażowania młodzieży w życiu publicznym i aktywności obywatelskiej. Prowadził szkolenia dla opiekunów młodzieżowych rad z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i pomorskiego.

Karolina Pawlak

Absolwentka i przewodnicząca Warszawskiego Liceum, obecnie studentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku Komunikacja Społeczna i PR. Przygodę z zaangażowaniem społecznym rozpoczęła już w szkole podstawowej. W latach 2017-2018 tworzyła prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Umiejętności pracy w grupie i zarządzania projektami miała okazję uczyć się w pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, (obecnie współkoordynuje edycję trzecią). Jest współautorką warsztatów pt. ”Ty też możesz działać – czyli jak funkcjonują Młodzieżowe Rady, Samorządy Uczniowskie oraz jakie narzędzia daje nam miasto”, które do dnia dzisiejszego prowadzone są w różnych dzielnicach Warszawy.
Swoje pasje trenerskie rozwija w Fundacji Civis Polonus, gdzie prowadzi szkolenia dla Młodzieżowych Rad oraz jest asystentką w projekcie South Baltic Youth Core Groups.

Karolina Mitzner

Trenerka edukacji nieformalnej – obywatelskiej, historycznej i kulturowej. Regularnie współpracuje z instytucjami kultury (m. in. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Dom Spotkań z Historią), organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja Forum Dialogu, Centrum Edukacji Obywatelskiej), oraz ze szkołami. Prowadziła szereg warsztatów edukacji obywatelskiej dla młodzieży w ramach programów realizowanych przez Fundację Civis Polonus, m.in.: Młodzież Aktywna Lokalnie, Rozprzestrzeń Szkołę, Samorządy Mają Moc, Warszawska Akademia Młodych Liderów.